Pragus

Innoveren

Voor ons is innovatie vooral het middel om een doel te bereiken: vergroten van de waarde voor patiënten. Innovatie is onderdeel van ons dagelijkse handelen waarbij de focus ligt op strategie, technologie en organisatieontwerp. Het gaat erom de specifieke innovatiebehoefte én kracht van uw organisatie helder te krijgen en uit te werken.

Innovatie is een planbaar en beheersbaar proces waarbij wij, op basis van uw visie en de daarvan afgeleide strategie, een plan opstellen om innovatie een standaard onderdeel te laten zijn van uw handelen. Vernieuwing moet onder alle omstandigheden doorgaan om de patiëntgerichtheid te vergroten. Door het verbinden van uw organisatie met het netwerk van de Humanus Pragus, helpen we u bij het opdoen van inspiratie en het toepasbaar maken van innovatie “best practices” binnen uw organisatie. En uiteraard speelt de patiënt hierin een centrale rol. Dit alles doen we vanuit de motivatie dat we de zorg willen verbeteren en organisaties willen helpen om zich voor te bereiden op een toekomstvaste rol in de zorgnetwerken van morgen. We doen dit door:

  • Organisatie van inspiratiessessies op basis van best practices op het gebied van zorginnovaties of met (inter)nationale thoughtleaders op het gebied van ZorgICT;
  • Het ophalen van ervaringen van patiënten als innovatie-inspiratie;
  • Ontwerp van innovatie stimulerende faciliteiten en organisatiemaatregelen;
  • Het opstellen van de innovatiekalender waarin structureel aandacht is voor patiëntgerichtheid;
  • Ontwerp en inrichting van HIMSS EMRAM stage 6 en 7 implementaties;
  • Identificatie van de  innovatiepotentie op basis van geïmplementeerd EPD;
  • Herinrichting van bedrijfsvoering.