Pragus

Verbinden

Het pad naar het ontwikkelen, formuleren en blijvend verbinden van uw visie en strategie met uw organisatie start met het vergroten van inzicht in wat uw organisatie beweegt. Op welke wijze geeft uw organisatie invulling aan het begrip ‘patiëntgerichtheid’. We werken samen met u om patiëntwaarde te creëren waarbij wij dicht bij onze Pragus waarden blijven.

De Humanus Pragus gaat actief op zoek naar de verbinding in uw organisatie door te kijken naar de interne samenwerking in de organisatie maar ook te kijken naar de verbinding met (keten)processen, klanten, patiënten, zorgpartners in de regio en leveranciers.

We doen dit vanuit de overtuiging dat een goede samenwerking onontbeerlijk is voor een patiëntgerichte, succesvolle en actieve rol van uw organisatie binnen de zorgnetwerken van de toekomst. Dit werkt inspirerend, motiverend en richtinggevend; zowel voor medewerkers in uw organisatie als de medewerkers in onze organisatie. We doen dit door:

  • Visieontwikkeling op patiëntgerichtheid en uw rol in het zorgnetwerk;
  • Visieontwikkeling op de rol van de patiënt in het zorgproces;
  • Medewerkers te verbinden op uw visie en strategie;
  • Patiënten een actieve rol te geven in het ontwerp en de realisatie van communicatiemiddelen;
  • Aanbesteding en contractering van ZIS/EPD en ERP te ontwerpen en in te vullen;
  • Implementaties te begeleiden door het leveren van programma- en projectmanagement;
  • Organisatie van cross-functionele samenwerking in organisaties en het borgen hiervan.