Pragus

Vacatures

EPD gebruikers zijn duidelijk: Epic presteert beter maar Chipsoft is goedkoper

By / Geen categorie / Reageren uitgeschakeld

Epic en Chipsoft zijn de twee dominante leveranciers op de Nederlandse ziekenhuis EPD-markt.  Over de waardering van klanten is weinig bekend. Hoe zit het met de return on investment? Hoe toekomstgericht is het product en de implementatie? En hoe zit het met de toegevoegde waarde voor de patiënt?

Om meer verdieping aan te brengen in de waardering van klanten van zowel Epic als Chipsoft én om feit van fictie te onderscheiden heeft Pragus B.V. in samenwerking met marktonderzoeksplatform Peer60 in de zomer van 2016 de prestaties van deze twee leveranciers in de Nederlandse ZorgICT markt onderzocht.

We hebben de verschillen tussen Epic en Chipsoft onderzocht op basis van gegevens die we van hun respectievelijke klanten hebben ontvangen. We hebben gevraagd om feedback op zowel materiële als immateriële meerwaarde van beide leveranciers en ontdekten enkele interessante trends. Een deel van de uitkomsten bevestigt bestaande veronderstellingen, maar we kwamen ook tot andere verrassende inzichten.

Naar het oordeel van de gebruikers presteert Epic op de meeste gebieden beter dan Chipsoft. Het onderzoek bevestigt dat de kosten van de invoering en het onderhoud van Epic vermoedelijk hoger liggen dan die van Chipsoft. Een derde opvallende uitkomst is het verschil in perceptie over de groeimogelijkheden op basis van de geïmplementeerde EPD’s.  ​

De invoering van een EPD is vooral een noodzakelijke basis om de volgende stappen te kunnen zetten in het verder professionaliseren van de zorgverlening en het verbeteren van de relatie met de patiënt. Door voort te bouwen op een solide basis kunnen zorgverleners op een betere wijze informatie delen en gebruiken; onderling, tussen instellingen én met de patiënt. Ervaringen, onder meer in Nederland en in de Verenigde Staten leveren een duidelijke boodschap richting leveranciers: zorg dat uw EPD klaar is om een meer prominente rol van de patiënt in het zorgproces te ondersteunen.

Klik hier om het rapport te downloaden.