Pragus

Ervaringen Copy

Pragus bestaat sinds 2011 maar onze adviseurs putten uit hun rijke persoonlijke ervaringen. Die ervaringen liggen deels buiten de zorgsector en dat zien wij als een belangrijke toegevoegde waarde.

VUmc en AMC

Europese Aanbesteding voor selectie van een EPD


VUmc en AMC

Contractmanagement EPD voor VUmc en AMC


Isala Ziekenhuis

EPD-stragie en Programma van Eisen


 

Rijnland Zorggroep en Diaconessenhuis Leiden

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie tussen Rijnland Zorggroep en Diaconessenhuis Leiden (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur, organisatie van ICT)


 

MC Haaglanden en Bronovo Ziekenhuis

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie tussen MC Haaglanden en Bronovo Ziekenhuis (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur)


 

Ziekenhuis Sint Jansdal

Begeleiding EPD contractering


Onze adviseurs zijn verantwoordelijk geweest voor:

  • Strategische kaders processen en informatievoorziening voor ziekenhuizen;
  • Propositie-ontwikkeling en inrichting klantgerichte ketens voor financiële dienstverleners;
  • Inrichten klantgerichte processen zorgverzekeraars;
  • EPD-strategie voor twee samenwerkende ziekenhuizen;
  • Kwaliteitsmanagement op ERP implementatie voor financiële instelling;
  • Implementatie van een EPD;
  • Diverse ERP implementaties;
  • Projectassessments;
  • Inrichting van ICT organisaties;
  • Inrichting van demand – supply.