Pragus

Ervaringen Copy

Pragus bestaat sinds 2011 maar onze adviseurs putten uit hun rijke persoonlijke ervaringen. Die ervaringen liggen deels buiten de zorgsector en dat zien wij als een belangrijke toegevoegde waarde.

Europese Aanbesteding voor selectie van een EPD


Contractmanagement EPD voor VUmc en AMC


EPD-stragie en Programma van Eisen


 

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie tussen Rijnland Zorggroep en Diaconessenhuis Leiden (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur, organisatie van ICT)


 

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie tussen MC Haaglanden en Bronovo Ziekenhuis (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur)


 

Begeleiding EPD contractering