Pragus

Ervaringen

De adviseurs van Pragus putten uit hun rijke persoonlijke ervaringen en uit uitgebreide ervaring met klantgerichtheid. Dat die ervaringen zowel binnen als buiten de zorgsector liggen, ervaren onze opdrachtgevers als een belangrijke toegevoegde waarde.

Pragus heeft projecten opgeleverd voor:

St Antonius logo

Projectmanagement binnen het EPD Connect programma & Projectmanagement binnen het VIPP-programma

logo-catharina

Advies programmamanagement EPD 2.0

cwz logo-2017

Projectmanagement en implementatie vernieuwing VOS-MOS systeem & Fallback scenarios in het HiX programma beschrijven

ervaringen-stjansdal

Coördinatie EPD contractering

maxima-logo

Advies vernieuwing applicaties voor bedrijfsvoering

ervaringen-vumc-amc

Europese aanbesteding voor en contractering van een EPD & Contractmanagement EPD  & Lid MT van het programma EVA, verantwoordelijk voor afstemming met beide ICT-organisaties

mcl

Projectleiding conversie binnen EPD-implementatie programma

ervaringen-rijnland-dia

IT roadmap voor de voorgenomen fusie (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur, organisatie van ICT)

umcg

Advies programmavoorbereiding en -inrichting EPD- implementatie & Programmadirecteur a.i. Programma Nieuw EPD Plateau 2

Radboudumc

Quick scan ERP processen en organisatie i.s.m. Profource

ervaringen-bronovo-haaglanden

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur)

ervaringen-vumc-amc

Contractmanagement EPD voor VUmc en AMC

ervaringen-isala

EPD-stragie en Programma van Eisen

Onze adviseurs zijn verantwoordelijk geweest voor:

  • Strategische kaders processen en informatievoorziening voor ziekenhuizen;
  • Propositie-ontwikkeling en inrichting klantgerichte ketens voor diverse financiële dienstverleners;
  • Inrichten klantgerichte processen en innovatieplatform voor zorgverzekeraars;
  • EPD-strategie voor twee samenwerkende ziekenhuizen;
  • Kwaliteitsmanagement op ERP implementatie voor financiële instelling;
  • Implementatie van een EPD;
  • Diverse ERP implementaties;
  • Projectassessments;
  • Inrichting van ICT organisaties;
  • Inrichting van demand - supply.