Pragus

Archives

Edy Kikken

Managing Partner

Focus op de essentie, oplossingsgericht en werkend vanuit een stevige set van normen en waarden, dat is wat mij het beste omschrijft. Aandacht voor menselijke drijfveren, transparantie en haalbaarheid zijn voor mij belangrijke ankerpunten voor behalen van resultaat.

Ruime ervaring als programmamanager, coach, management consultant en manager in diverse sectoren; ziekenhuizen, financiële sector, telecommunicatie, IT-providers, industrie en (semi-)overheid.  Met respect voor de verschillen tussen de sectoren, probeer ik mijn ervaringen en opgedane kennis, toe te passen en geschikt te maken voor de zorgsector.

Omgevingen waarin het creëren van draagvlak op directieniveau, committeren en enthousiasmeren van medewerkers en resultaatfocus belangrijk zijn, zijn voor mij ideale omstandigheden om mijn toegevoegde waarde aan te tonen.

Kennisgebieden:

 • inrichten en sturen op klant/patiëntwaarde;
 • inrichting van informatievoorziening;
 • selectie en implementatie van standaard applicaties.

Logo-Black-14px

 

Arco Schenkel

Managing Partner

Oprecht en betrokken, politiek sensitief en mensgericht. Deze feedback krijg ik veelal terug van mijn omgeving, het zijn eigenschappen waar ik graag aan vasthoud. Daarnaast is mijn pragmatiek, doel- en resultaatgerichtheid kenmerkend voor mijn handelen.

De scheidslijn tussen business en IT is waar ik voornamelijk acteer. Veel ervaring in rollen als; programmamanager, interim-manager,  coach, management consultant en projectmanager. Actief voor ziekenhuizen, gezondheidszorg,  financiële sector, industrie en (semi-) overheid.

Ik excelleer in omgevingen waarin het creëren van draagvlak op directieniveau (Raad van Bestuur), committeren en enthousiasmeren van medewerkers en resultaatfocus belangrijk zijn. Graag haal ik het beste in eenieder naar boven!

Kennisgebieden:

 • selectie en implementatie van standaard applicaties;
 • aanbestedingstrajecten (RFI, RFP);
 • procesontwerp en change management.

Logo-Black-14px

 

Marcel Verwijst

Management Consultant 

Resultaatgericht en enthousiast maar in balans met de belangen van alle betrokken partijen. Het juiste tempo bepaalt de haalbaarheid van de verandering die ik graag organiseer en mobiliseer. Samen het optimale resultaat behalen, dat drijft mij.

Mijn ervaringen (ruim 14 jaar) heb ik opgedaan in complexe projectmatige omgevingen. Deze projecten heb ik voltooid voor ziekenhuizen, telecombedrijven, productiebedrijven en de (semi-)overheid. Hierin vervulde ik diverse rollen; programma-, project-, teammanager en consultant.

Het beste tot mijn recht kom ik in omgevingen waar ik verbindingen kan leggen. Tussen business en IT, tussen process redesign en systemen, maar nog belangrijker tussen mensen.

Kennisgebieden:

 • implementatie van standaard ERP software (SAP, JD Edwards);
 • proces ontwerp (verkoop, inkoop, logistiek,service en finance);
 • vernieuwende (ICT) technologieën;
 • analyse en ontwerp van oplossingen die business en IT verbinden.

Logo-Black-14px

 

Migchel Dirksen

Management Consultant 

Rust, structuur en resultaat-focus zijn voor mij de belangrijkste componenten om te excelleren. Met mijn humor, flexibiliteit en aandacht voor de relatie weet ik de gewenste resultaten met het team te realiseren. Vertrouwen geven en krijgen!

Als consultant en project manager heb ik ruime ervaring opgedaan in projecten op het snijvlak van Business en IT. Met aanpakken en resultaten die voor mijn klanten nieuw waren, waarin mijn aandacht voor de inhoud belangrijk is. De opgedane ervaring uit andere sectoren wil ik in de komende jaren inzetten in de zorgsector op het vlak van vernieuwing en projectexecutie.

Het beste tot mijn recht kom ik in omgevingen waar ik rust en structuur kan brengen, waar keuzes onderbouwd en gemaakt moeten worden en resultaten tastbaar gemaakt moeten worden.

Kennisgebieden:

 • analyse en ontwerp van oplossingen die business en IT verbinden;
 • proces ontwerp;
 • integratie en migratie van applicaties;
 • vernieuwende (ICT) technologieën.

Logo-Black-14px

 

Joost van Oversteeg

Principal Consultant

Het leggen van verbindingen op alle niveau’s in zorgorganisaties maar ook ver daarbuiten, daar ligt mijn kracht. Vanuit de unieke combinatie van mijn zorginhoudelijke en zorgICT achtergrond, ken ik de belangen en kan ik bruggen slaan.

Ik ben een enthousiaste en gedreven gesprekspartner met een stevig fundament in de zorgsector. Na een aantal jaren als gediplomeerd verpleegkundige in een groot top klinisch ziekenhuis gewerkt te hebben, heb ik eind jaren ’90 de overstap gemaakt naar de Zorg-ICT.

Ik ben betrokken geweest bij de succesvolle introductie van een next generation ZIS/EPD in Nederland en het opstarten en verder uitbouwen van de bijbehorende sales en customer service organisatie.

Het proces van contracteren (waaronder het vormgeven van Service Level Agreements) en managen van complexe organisatiebrede ICT oplossingen is op mijn huid geschreven. Mijn sterke punten zoals out of the box denken, het bouwen en onderhouden van duurzame relaties, pragmatisme en het verbinden van personen en organisaties komen hier goed van pas.

In projecten acteer ik op de scheidslijn van de (klinische) operatie en IT waarbij mijn brede en actieve internationale netwerk een waardevol hulpmiddel is.

Kennisgebieden:

 • Aanbestedingstrajecten (RFI/RFP); contractering en Service Level Agreements (SLA);
 • Return on Investment analyse;
 • Procesontwerp en change management;
 • Programma- en project management van integrale ZIS/EPD implementaties;
 • Risico assesments en risico management.

Logo-Black-14px

 

Maaike Köhne

Management Consultant 

Mensen omschrijven mij als een drijvende kracht in projecten. Iemand die zich vastbijt in een opdracht, duidelijke doelen stelt en daarin de klant en het team meeneemt. Ik motiveer  en faciliteer mijn omgeving op zo’n manier dat uitdagingen, mensen en oplossingen bij elkaar komen en op die manier het beoogde resultaat behaald wordt.

Ik heb veel ervaring opgedaan in veranderingstrajecten waarbij ik vooral geleerd heb om in een dynamische omgeving flexibel te zijn, in te springen op gedetailleerde vragen maar daarbij de klantvraag en de gezamenlijke doelstelling niet uit het oog te verliezen.

In ieder traject probeer ik van mezelf en mijn omgeving te leren waarbij ik open sta voor ideeën van anderen en aandacht heb voor de klantbeleving. Uit eerdere opdrachten is gebleken dat ik in staat ben om visie te ontwikkelen op het gebied van kennismanagement en digitale klantbediening vanuit een selfservice concept.

Ik zet graag mijn ervaringen in om vraagstukken op te lossen in een zorgomgeving waar de bediening en informatievoorziening naar de patiënt en professionals geoptimaliseerd kan worden. Hoe begeleid je het zorgpersoneel door een veranderende omgeving maar houd je daarbij de patiënt centraal? Een mooi vraagstuk waar ik samen met de opdrachtgever actief mee aan de slag wil.

Kennisgebieden:

 • Procesmanagement
 • Kennismanagement
 • Business implementatie digitale klantbediening, selfservice concept
 • Klantreizen in kaart brengen

Logo-Black-14px

Arnaud Hartog

Complexe vraagstukken in dynamische omgevingen: daar komt mijn kracht het best tot uitdrukking. Kracht die gevoed wordt door rust en snel schakelen tussen beschouwen, analyseren en doen. Daarbij oog hebben voor het vraagstuk zelf maar vooral ook de organisatorische context van de vraag.

Sinds 2005 met passie aan het werk in de gezondheidszorg om een bijdrage te mogen leveren aan het verbeteren van de zorg. Als adviseur/projectmanager actief om projecten tot een mooi resultaat te brengen voor patiënt en zorgverlener. Met rust en pragmatiek komen tot concrete uitkomsten in zeer diverse projecten die veelal gekenmerkt worden door vernieuwing.  Het inzetten van moderne technologieën is hierbij slechts het middel en niet het doel an sich. In staat om snel te schakelen tussen de verschillende niveaus binnen een organisatie om daar de verbinding te maken.

Kennisgebieden:

 • analyse en ontwerp van oplossingen die zorg en ICT verbinden;
 • complexe implementaties;
 • organisatieverandering.

Logo-Black-14px

Jij? Wij zoeken collega’s

Management Consultant 

Jij wil het verschil maken voor onze klant en de patiënt en hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de zorgsector;

Je hebt kennis van onderwerpen als patiëntgerichtheid, value based healthcare, ketens en innovatie. Analytisch vermogen, creativiteit en andere adviesvaardigheden zijn dan ook essentieel;

Je bent in staat zelfstandig projecten te ontwikkelen en te leveren bij onze klanten en een relatie met onze klanten te ontwikkelen en te onderhouden.

Samen geven we richting aan de verdere ontwikkeling van Pragus binnen de kaders. Je bent zelfstarter,  ziet kansen, weet die te ontwikkelen en anderen te enthousiasmeren.

Klik hier voor: Vacature Pragus