Pragus

Wat ons bindt

Pragus handelt vanuit de overtuiging dat door verbinding de zorg verder geoptimaliseerd kan worden met de klant als uitgangspunt. In ons handelen staan onze drijfveren en kernwaarden centraal.

Pragus wil partijen in de zorgsector helpen om zich te richten op patiëntwaarde in denken en doen. Waarde toevoegen door oog te hebben voor wensen en behoeften van het individu en patiëntgroepen. Pragus zorgt voor beweging. Pragus gaat het gesprek aan, vraagt om een kwaliteit- en servicegerichte houding, zorgt voor commitment op alle niveaus in de organisatie. Dit doet Pragus door te helpen bij het vormen van beelden en visie, en bij het concreet maken daarvan. We willen onze opdrachtgevers helpen bij het innoveren, met name waar het patiëntgerichtheid, het toevoegen van waarde, welbevinden en samenwerking betreft. Dat betekent dat wij onze opdrachtgevers helpen bij het realiseren van processen, informatievoorziening en cultuur die passen bij het vergroten van waarde voor de patiënt. Niet alleen  binnen de grenzen van de organisatie maar vooral ook in verbinding met andere zorgverleners. Pragus ondersteunt van visie-ontwikkeling tot realisatie.

Pragus wil de zorgplatformen van de toekomst neerzetten: netwerken van zorgverleners die vanuit de focus op het welbevinden van de patiënt, de patiëntwaarde, samenwerken, ondersteund door de mogelijkheden van eHealth. En vanzelfsprekend is de patiënt en de mensen in zijn omgeving de belangrijkste partij in die zorgplatformen. En dus heeft de patiënt altijd de beschikking over zijn health-data in een vorm die betekenisvol is voor de patiënt.