Patiëntgerichtheid of efficiëntie? Als de patiënt maar het startpunt is.

Patiëntgerichtheid of efficiëntie? Als de patiënt maar het startpunt is. Om de bedrijfsvoering van het ziekenhuis gezond te krijgen lijken maatregelen die efficiëntie nastreven onvermijdelijk. Maar wat komt er dan nog terecht van het streven naar patiëntgerichtheid? Moeten ziekenhuizen inderdaad een keuze maken tussen patiëntgerichtheid en efficiëntie? De druk op de financiële resultaten van ziekenhuizen […]

‘Patiënt centraal’ vraagt om scherpe keuzes. Vijf dilemma’s.

‘Patiënt centraal’ vraagt om scherpe keuzes. Vijf dilemma’s. Het  zal niemand zijn ontgaan: in de markt voor consumentenproducten heeft zich de afgelopen jaren een stille revolutie afgespeeld. De consument heeft de macht gegrepen. Geholpen door beschikbare informatie via internet en social media heeft de consument ontdekt dat informatie vanuit gevestigde instanties niet altijd voor zoete […]

Hoera voor eHealth! Voor patiëntgerichte zorg is echter méér nodig

Hoera voor eHealth! Voor patiëntgerichte zorg is echter méér nodig. In de zorgverlening neemt eHealth een enorme vlucht. Technische ontwikkelingen leiden tot vele toepassingen die patiënten en hun naasten ondersteunen. Apps om het medicijngebruik bij te houden of beeldbellen voor een consult op afstand met je arts zijn voorbeelden van innovaties vanuit het perspectief van […]

MailtoFacebook