Innovatie van de zorg vraagt andere mindset

Innovatie van de zorg vraagt andere mindset Als ik kijk naar de curatieve zorg dan ziet dat er toch heel anders uit dan pak hem beet 20 jaar geleden. Behandelingen zijn verbeterd, contact met zorgverleners verloopt anders, de fysieke omgeving van zorgverlening oogt een stuk vriendelijker. En toch is er iets dat knaagt. Waarom mopperen […]

Succesvolle innovatie in ziekenhuizen vraagt structuur

Succesvolle innovatie in ziekenhuizen vraagt structuur Ziekenhuizen zijn kennisintensieve organisaties. Continu is er de druk om nog succesvoller te zijn in de behandeling van de patiënten. De gedrevenheid van alle betrokkenen is groot want er wordt gewerkt vanuit een intrinsieke motivatie: het beter maken van de patiënt en van de zorg als geheel, als systeem. […]

De Corona-aanpak als experiment?

De Corona-aanpak als experiment? Heel veel terechte waardering van 17 miljoen Nederlanders voor iedereen in de zorg. Want de zorg is in staat gebleken de eerste piek van patiënten met een Covid-19 infectie op te vangen. Dat heeft een stevige inspanning gevraagd van iedereen die in de zorg werkt. En het heeft ook het uiterste […]

VR meetup voor innovators 2 november 2017: experience the unknown

VR meetup voor innovators 2 november 2017: experience the unknown 16 deelnemers zijn er samen met ons ingedoken: de VR wereld. Waar staat het, welke toepassingen zijn er mogelijk en hoe maak je het werkend én relevant voor je organisatie en klant? De VR use-case van Alliander en KNHB app van Appmanschap zijn door vrijwel […]

Patiëntgerichtheid of efficiëntie? Als de patiënt maar het startpunt is.

Patiëntgerichtheid of efficiëntie? Als de patiënt maar het startpunt is. Om de bedrijfsvoering van het ziekenhuis gezond te krijgen lijken maatregelen die efficiëntie nastreven onvermijdelijk. Maar wat komt er dan nog terecht van het streven naar patiëntgerichtheid? Moeten ziekenhuizen inderdaad een keuze maken tussen patiëntgerichtheid en efficiëntie? De druk op de financiële resultaten van ziekenhuizen […]

‘Patiënt centraal’ vraagt om scherpe keuzes. Vijf dilemma’s.

‘Patiënt centraal’ vraagt om scherpe keuzes. Vijf dilemma’s. Het  zal niemand zijn ontgaan: in de markt voor consumentenproducten heeft zich de afgelopen jaren een stille revolutie afgespeeld. De consument heeft de macht gegrepen. Geholpen door beschikbare informatie via internet en social media heeft de consument ontdekt dat informatie vanuit gevestigde instanties niet altijd voor zoete […]

Hoera voor eHealth! Voor patiëntgerichte zorg is echter méér nodig

Hoera voor eHealth! Voor patiëntgerichte zorg is echter méér nodig. In de zorgverlening neemt eHealth een enorme vlucht. Technische ontwikkelingen leiden tot vele toepassingen die patiënten en hun naasten ondersteunen. Apps om het medicijngebruik bij te houden of beeldbellen voor een consult op afstand met je arts zijn voorbeelden van innovaties vanuit het perspectief van […]

De patiënt aan het roer!

De patiënt aan het roer! Lees: How are we today? Study helps patients write medical notes. Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston, USA gaat een pilot starten met een programma genaamd ‘OurNotes’ waarmee patiënten de mogelijkheid krijgen om op basis van het OpenNotes concept toegang te krijgen tot de notities van de arts en […]

Smartwatches: hulp of onruststoker?

Smartwatches: hulp of onruststoker? Het moet allemaal nog maar blijken of het de nieuwste hype wordt, de smartwatch. De voorspelde 2014-eindejaarsrush lijkt niet helemaal waarheid te zijn geworden. Wellicht als er voldoende apps beschikbaar komen dat de massa de smartwatch alsnog omarmt. En uiteraard mogen we niet vergeten dat Apple met bekende marketingtrucs de spanning […]

MailtoFacebook