Pragus

Verbinden

Het pad naar het ontwikkelen, formuleren en blijvend verbinden van uw visie en strategie met uw organisatie start met het vergroten van inzicht in wat uw organisatie beweegt.

Het Pragus-team gaat actief op zoek naar de verbinding in uw organisatie door te kijken naar de interne samenwerking in de organisatie maar ook te kijken naar de verbinding met (keten)processen, klanten, patiënten, zorgpartners in de regio en leveranciers. Goede samenwerking is onontbeerlijk voor een patiëntgerichte, succesvolle en actieve rol binnen de zorgnetwerken van morgen. We doen dit door:

  • Visieontwikkeling op patiëntgerichtheid en uw rol in het zorgnetwerk en in het zorgproces;
  • Medewerkers te verbinden op uw visie en strategie;
  • Patiënten een actieve rol te geven in het ontwerp en de realisatie van communicatiemiddelen;
  • Aanbesteding en contractering van ZIS/EPD en ERP te ontwerpen en in te vullen;
  • Organisatie van cross-functionele samenwerking in organisaties en het borgen hiervan.

ervaringen-rijnland-dia

ervaringen-vumc-amc

 

St Antonius logo

 

Diensten Pragus