Pragus

Het Pragus-team

Arco Schenkel

arco

Managing Partner

Oprecht en betrokken, politiek sensitief en mensgericht. Deze feedback krijg ik veelal terug van mijn omgeving, het zijn eigenschappen waar ik graag aan vasthoud. Daarnaast is mijn pragmatiek, doel- en resultaatgerichtheid kenmerkend voor mijn handelen.

Edy Kikken

edy

Managing Partner

Focus op de essentie, oplossingsgericht en werkend vanuit een stevige set van normen en waarden, dat is wat mij het beste omschrijft. Aandacht voor menselijke drijfveren, transparantie en haalbaarheid zijn voor mij belangrijke ankerpunten voor behalen van resultaat.

Marcel Verwijst

marcel

Management Consultant Resultaatgericht en enthousiast maar in balans met de belangen van alle betrokken partijen. Het juiste tempo bepaalt de haalbaarheid van de verandering die ik graag organiseer en mobiliseer. Samen het optimale resultaat behalen, dat drijft mij.

Joost van Oversteeg

© 2015 Mark Prins Fotografie

Principal Consultant

Het leggen van verbindingen op alle niveau’s in zorgorganisaties maar ook ver daarbuiten, daar ligt mijn kracht. Vanuit de unieke combinatie van mijn zorginhoudelijke en zorgICT achtergrond, ken ik de belangen en kan ik bruggen slaan.

Migchel Dirksen

© 2015 Mark Prins Fotografie

Management Consultant

Rust, structuur en resultaat-focus zijn voor mij de belangrijkste componenten om te excelleren. Met mijn humor, flexibiliteit en aandacht voor de relatie weet ik de gewenste resultaten met het team te realiseren. Vertrouwen geven en krijgen!

Lisanne van Breukelen

lisanne

Management Consultant

Besluitvaardig, recht voor zijn raap en aandragen van correcte en concrete oplossingen. Deze kwaliteiten komen tot zijn recht in mijn rol als healthcare consultant in politiek gevoelige omgevingen van ziekenhuizen, jeugdzorg en ggz instellingen.

Nadine van Huuksloot

DS (4)

Management Consultant

Mensgericht en positief; brengt rust en houdt het overzicht. Zorgt voor een pragmatische aanpak met focus op klant- en servicegericht denken en werken. Kwaliteiten in het begeleiden van mensen en projecten. Vindt het belangrijk om een omgeving te creëren waarin ieder kan floreren doordat er harmonie is en ieder zijn talent inzet.

Maaike Köhne

DS (2) -v

Management Consultant

Mensen omschrijven mij als een drijvende kracht. Iemand die zich vastbijt in een opdracht, duidelijke doelen stelt en daarin de klant en het team meeneemt. Ik motiveer en faciliteer zo dat uitdagingen, mensen en oplossingen bij elkaar komen.

Jij

staff-pic-placeholder-1

Management Consultant

Jij bent in staat zelfstandig projecten te ontwikkelen en te leveren bij onze klanten en een relatie met onze klanten te ontwikkelen en te onderhouden; samen geven we richting aan de verdere ontwikkeling van Pragus binnen de kaders.

Arnaud Hartog

Pragus (4) LR

Management Consultant

Complexe vraagstukken in dynamische omgevingen: daar komt mijn kracht het best tot uitdrukking. Kracht die gevoed wordt door rust en snel schakelen tussen beschouwen, analyseren en doen. Daarbij oog hebben voor het vraagstuk zelf maar vooral ook de organisatorische context van de vraag.