Privacy statement

Door het versturen van het contactformulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Na twee jaar zullen uw gegevens door ons worden verwijderd uit onze database. Uiteraard hebben wij e.e.a. vastgelegd in een privacyreglement.
Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u daarom verzoekt. U kunt hiertoe een bericht sturen aan info@pragus.nl.
Indien u een vraag heeft over deze site, neemt u dan contact op via info@pragus.nl.
MailtoFacebook