Voor wie werken wij?

Programma manager EPD-service implementatie voor Amstelland ziekenhuis

Projectmanagement binnen het EPD Connect programma

Projectmanagement binnen het VIPP-programma.

Definitie fallback scenario’s in het HiX programma

Projectmanagement en implementatie vernieuwing VOS-MOS systeem &

Programmadirecteur a.i. Programma Nieuw EPD Plateau 2

Lid Programmamanagementteam Nieuw EPD Plateau 1

Projectmanagement conversie Nieuw EPD

Advies programmavoorbereiding en -inrichting voor EPD- implementatie

Opstart programma “Agenda van de toekomst”

Advies programmamanagement EPD 2.0

IT roadmap voor de voorgenomen fusie (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur, organisatie van ICT)

Coördinatie EPD contractering

Advies vernieuwing applicaties voor bedrijfsvoering

Projectmanagement implementatie Ultimo 10

Advies voor de inrichting van organisatiebrede Bedrijfsinformatie voorziening

Projectleiding conversie binnen EPD-implementatie programma

Quick scan ERP processen en organisatie i.s.m. Profource

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur)

EPD-stragie en Programma van Eisen

Lid management team van de crisis/opstart organisatie
Projectleiding afronding inrichting en go-live van EPD

Projectadvisering voor de EPD inrichting

Go-live coördinatie EPD (ChipSoft)

Hoofd Bedrijfsvoeringsteam a.i.

Hoofd EPD-team a.i.

Projectmanagement van diverse security projecten

Implementatie Imprivata

Lid MT van het programma EVA, verantwoordelijk voor afstemming met beide ICT-organisaties.

Contractmanagement EPD

Europese aanbesteding voor en contractering van een EPD