Voor wie werken wij?

CIO – manager ICT a.i.

 

Kwartiermakers innovatie

Organisatie van Innovatie

Projectleider thematisch werken

Product owner Epic a.i.

Projectmanager gegevensuitwisseling

Hoofd Bedrijfsvoeringsteam a.i.

Hoofd EPD-team a.i.

Projectmanagement herinrichting autorisaties EPD

Informatieanalyse en Projectmanagement diverse applicatie vraagstukken

CIO a.i.

Programmamanager EPD implementatie

Projectmanagement van diverse security projecten

Implementatie Imprivata

Programma manager EPD-service implementatie voor Amstelland ziekenhuis

Projectmanagement binnen het EPD Connect programma

Projectmanagement binnen het VIPP-programma.

Definitie fallback scenario’s in het HiX programma

Projectmanagement en implementatie vernieuwing VOS-MOS systeem &

Programmadirecteur a.i. Programma Nieuw EPD Plateau 2

Lid Programmamanagementteam Nieuw EPD Plateau 1

Projectmanagement conversie Nieuw EPD

Advies programmavoorbereiding en -inrichting voor EPD- implementatie

Opstart programma “Agenda van de toekomst”

Advies programmamanagement EPD 2.0

IT roadmap voor de voorgenomen fusie (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur, organisatie van ICT)

Coördinatie EPD contractering

Kwartiermaken Informatiemanagement

Advies over nieuwe contractvorm voor EPD

Advies vernieuwing applicaties voor bedrijfsvoering

Projectmanagement implementatie Ultimo 10

Advies voor de inrichting van organisatiebrede Bedrijfsinformatie voorziening

Projectleiding conversie binnen EPD-implementatie programma

Quick scan ERP processen en organisatie i.s.m. Profource

De IT roadmap voor de voorgenomen fusie (Zorg-ICT, Bedrijfsvoering, infrastructuur)

EPD-stragie en Programma van Eisen

Lid management team van de crisis/opstart organisatie
Projectleiding afronding inrichting en go-live van EPD

Projectadvisering voor de EPD inrichting

Go-live coördinatie EPD (ChipSoft)

Lid MT van het programma EVA, verantwoordelijk voor afstemming met beide ICT-organisaties.

Contractmanagement EPD

Europese aanbesteding voor en contractering van een EPD

MailtoFacebook