Pragus

Diensten

Pragus adviseert, leidt programma's en projecten om de waarde voor patiënten leidend te laten zijn binnen zorgorganisaties en zorgketens. We ondersteunen organisaties in de zoektocht naar waarde voor de patiënt: het optimum van welbevinden en zorg. Pragus geeft antwoord op vragen omtrent patiëntgerichtheid en bij thema's zoals de transitie naar werkelijke value-based zorg, waarin de beleving van de patiënt centraal staat.

Ontwerpen

Wij combineren domeinkennis op de gebieden van patiëntgerichtheid, zorg en bedrijfsondersteuning. Deze unieke combinatie koppelen wij aan een pragmatische instelling om samen de juiste oplossing te ontwerpen die waarde creëert, kosten reduceert, efficiëntie vergroot en die de afweging gezondheidswinst – welbevinden mogelijk maakt.

Lees meer

Verbinden

Het pad naar het ontwikkelen, formuleren en blijvend verbinden van uw visie en strategie met uw organisatie start met het vergroten van inzicht in wat uw organisatie beweegt. Op welke wijze geeft uw organisatie invulling aan het begrip ‘patiëntgerichtheid’. We werken samen met u om patiëntwaarde te creëren waarbij wij dicht bij onze Pragus waarden blijven.

Lees meer

Innoveren

Voor ons is innovatie vooral het middel om een doel te bereiken: vergroten van de waarde voor patiënten. Innovatie is onderdeel van ons dagelijkse handelen waarbij de focus ligt op strategie, technologie en organisatieontwerp. Het gaat erom de specifieke innovatiebehoefte én kracht van uw organisatie helder te krijgen en uit te werken.

Lees meer