Wat doen wij?

Pragus adviseert, leidt programma’s en projecten en coacht om de digitaliseringsdoelen te realiseren.
Met als leidend principe de waarde voor patiënten. Typische rollen zijn programma directeur, programma manager, project manager, crisis manager, trusted advisor, informatie manager.

Pragus helpt bij:

Ontwerpen

Wij combineren kennis op de gebieden van patiëntgerichtheid, zorg, zorg-ict, e-health en data uitwisseling. Hierdoor lukt het om samen de juiste oplossing te ontwerpen die effectief is, kosten reduceert, efficiëntie vergroot en om de diverse afwegingen te maken. Richting bepalen en ontwerpen betekent keuzes maken. Ook om dingen niet (meer) te doen.

Realiseren

Succesvol realiseren vereist verankering in de visie en strategie van de organisatie. Op welke wijze geeft de organisatie invulling aan de digitale transformatie? We werken samen aan de realisatie van de digitale strategie vanuit het perspectief van de zorg voor de patiënten.

Blijven vernieuwen

De wereld om ons heen staat niet stil. Mogelijkheden vergroten, de vraag groeit. Betaalbaarheid is een uitdaging. Digitalisering is onomkeerbaar. Wij helpen de organisatie om te blijven vernieuwen. Om keuzes te maken, transparant en pragmatisch. Maar ook om realistisch te blijven. Dat raakt alle geledingen van uw organisatie.
MailtoFacebook