Pragus

Ontwerpen

Wij combineren domeinkennis op de gebieden van patiëntgerichtheid, zorg en bedrijfsondersteuning. Deze unieke combinatie koppelen wij aan een pragmatische instelling om samen de juiste oplossing te ontwerpen die waarde creëert, kosten reduceert, efficiëntie vergroot en die de afweging gezondheidswinst – welbevinden mogelijk maakt.

Pragmatisch betekent voor ons dat wij vinden dat de relevantie van advies pas ontstaat als zij verbinding weet aan te brengen tussen de strategie van een organisatie en de realisatie daarvan.

Door, samen met u, het ontwerp te bepalen van een (ver)nieuw(d)e richting, ontstaat integrale samenwerking. Wij helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden en beperkingen van processen en IT systemen. Hierdoor kunt  u op een integrale wijze processen ondersteunen en ervoor zorgen dat deze systemen een blijvende toegevoegde waarde opleveren voor uw patiënten en uw organisatie. We doen dit door:

  • Definitie van uw invulling van patiëntgerichtheid binnen uw visie en strategie;
  • Ontwerp van de gewenste patiëntbeleving;
  • Ontwerp van middelen ter ondersteuning van de communicatie met de patiënt zoals portals en apps;
  • Nieuwe processen te ontwerpen; bestaande processen te optimaliseren en het vertalen van deze ontwerpen in informatietoepassingen zoals het ZIS/EPD en het ERP;
  • Selectie en invulling van het gewenste applicatielandschap;
  • Business Cases op te stellen en analyse van Return on Investment (ROI);
  • Contractvorming en contractmanagement;
  • Bestaande applicatielandschappen te beoordelen;
  • Inrichting van vraag en aanbod zijde van proces en ICT.