Arco Schenkel

Oprecht en betrokken, politiek sensitief en mensgericht. Deze feedback krijg ik veelal terug van mijn omgeving, het zijn eigenschappen waar ik graag aan vasthoud. Daarnaast is mijn pragmatiek, doel- en resultaatgerichtheid kenmerkend voor mijn handelen.
Ik heb veel ervaring in rollen als: programmadirecteur/-manager, interim-directeur, coach, management consultant en projectmanager. Dat heb ik gedaan voor ziekenhuizen maar ook andere organisaties in de gezondheidszorg, financiële sector, industrie en (semi-) overheid.

Mijn talenten

Ik ben een pionier, goed in staat risico’s te wegen en noodzakelijke maatregelen te definiëren en te nemen. Dat vernieuwen, onderzoeken of experimenteren doe ik niet zomaar; dat doe ik vanuit een visie of concept.
Mijn kracht ligt in het zoeken naar het evenwicht tussen de partijen. In de zorg betekent dit de balans tussen de patiënt en de zorgverlener. Zorgen dat de data die beide partijen bezitten met elkaar worden gedeeld zodat er sprake is van balans tussen de partijen en er een goede basis is voor gezamenlijke besluitvorming rond het welzijn van de patiënt.

Persoonlijke drijfveren

Ik heb de overtuiging dat iedereen van waarde is en vanuit die overtuiging wil ik een bijdrage leveren aan de zorg. Ik heb, als diabeet, ervaring in de zorg als patiënt en ben ervan overtuigd dat er nog een wereld te winnen is op het gebied van patiëntgerichtheid zonder dat de mening en rol van de zorgverlener aan belang verliest.

Opmerkelijkste opdracht

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is speciaal opgericht om tijdens de coronavirus-pandemie zo snel mogelijk voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen van de juiste kwaliteit in te kopen en te distribueren. Van waarde kunnen zijn voor de zorgmedewerkers in deze crisistijd was voor mij onvergetelijk.
Connect met mij op Linkedin

Wij zijn op zoek naar collega’s!

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen bouwen aan Pragus. Naar ervaren mensen met wie de klik er is. We willen elkaar blindelings kunnen vertrouwen.

Wil je mede vormgeven aan Pragus? Én het verschil maken voor onze opdrachtgever en de patiënt?

MailtoFacebook