Tim Konings

De zorg wordt complexer en de behoefte aan integrale zorg groeit. Daarom is het tijd om afscheid te nemen van de oude wereld en ons te richten op een nieuwe ordening van de zorg, waarin samenwerking ten behoeve van de patiënt centraal staat. Net als in de natuur, met oog voor diversiteit en constant beweging.
Een dergelijk eco-systeem, kan er alleen komen als we zorgen voor een veilige werkomgeving in combinatie met de bereidheid tot samenwerking. Het gaat er niet om wie de baas is, maar om focus op zorg en vakmanschap. En het stopt niet bij het bedenken van plannen maar ook het realiseren van plannen.
Als verander- en projectmanagement, IT Regisseur, Informatie of Service Manager of product-owner draag ik graag mijn steentje bij.

Mijn talenten

Het gesprek aangaan om plannen te vertalen naar effectieve organisaties en werkbare oplossingen. Met mijn energie en daadkracht ben ik in staat om bij complexe organisatorische vraagstukken een bijdrage te leveren en de pragmatische, werkbare oplossingen te verankeren binnen de zorg.

Persoonlijke drijfveer

Graag werk ik aan significante verandering van processen die duurzaam is. En aan de zorgorganisatie die deze verandering kan omarmen en verder kan brengen.

Opmerkelijkste opdracht

Met trots kijk ik terug op het optimaliseren van het cardiologische werkproces, waarbij we met elkaar pragmatisch werkprocessen aangepast hebben. De gekozen oplossingen zijn duurzaam en maken het werken met het EPD een stuk aangenamer.
Connect met mij op Linkedin

Wij zijn op zoek naar collega’s!

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen bouwen aan Pragus. Naar ervaren mensen met wie de klik er is. We willen elkaar blindelings kunnen vertrouwen.

Wil je mede vormgeven aan Pragus? Én het verschil maken voor onze opdrachtgever en de patiënt?

MailtoFacebook