Blijven vernieuwen

De wereld om ons heen staat niet stil. Mogelijkheden vergroten, de vraag groeit. Betaalbaarheid is een uitdaging. Digitalisering is onomkeerbaar. Wij helpen de organisatie om te blijven vernieuwen. Om keuzes te maken, transparant en pragmatisch. Maar ook om realistisch te blijven. Dat raakt alle geledingen van de organisatie.
Voor ons is vernieuwing onderdeel van ons dagelijks handelen waarbij de focus ligt op digitalisering. Het is het middel om een doel te bereiken: vergroten van de waarde voor patiënten.
Vernieuwing is een planbaar en beheersbaar proces waarbij wij, op basis van de organisatievisie en de daarvan afgeleide strategie, een plan opstellen om innovatie een standaard onderdeel te laten zijn van het organisatiehandelen. Vernieuwing moet onder alle omstandigheden doorgaan om de patiëntgerichtheid te vergroten.

Wij doen dit door:

Definitie van de vernieuwingsagenda

Management van de vernieuwingsagenda

Introductie van nieuwe manieren van werken

Coaching van afdelingen bij vernieuwing

Interim management in vernieuwing

Uitnutten van potentieel op basis van EPD

Wat wij ook doen:

Ontwerpen

Wij ondersteunen de formulering en concretisering van de digitale strategie, bedenken oplossingen en stellen realistische roadmaps op. Ondersteunend aan of ter versterking van het overall beleid.

Realiseren

Wij managen de programma’s en projecten om uw digitale strategie te realiseren. Met focus op het resultaat en met oog voor de belangen van de betrokkenen bij de digitale transformatie.
MailtoFacebook