Ontwerpen

Wij combineren kennis op de gebieden van patiëntgerichtheid, zorg, zorg-ict, e-health en data uitwisseling. Hierdoor lukt het om samen de juiste oplossing te ontwerpen die effectief is, kosten reduceert, efficiëntie vergroot en om de diverse afwegingen te maken. Richting bepalen en ontwerpen betekent keuzes maken. Ook om dingen niet (meer) te doen.
Gezamenlijk met alle belanghebbenden bepalen we de koers en het ontwerp van een (ver)nieuw(d)e richting. Wij helpen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden en beperkingen van organisatie, processen en IT systemen. Hierdoor kunnen we bewust keuzes maken voor haalbare opties of soms juist meer de rek op zoeken. In alles gericht om de organisatie verder te helpen, in staat te stellen te blijven vernieuwen, ten dienste te laten staan van de patiënt.

Wij doen dit door:

Vormgeving innovatieroadmap

Ontwerp van digitale patiëntcommunicatie

Proces(her)ontwerp incl. applicatie-ondersteuning

selectie en invulling van het applicatielandschap

Contactvorming en contractmanagement voor strategische partners

Inrichting van vraag en aanbod van proces en ICT

Wat wij ook doen:

Realiseren

Wij managen de programma’s en projecten om uw digitale strategie te realiseren. Met focus op het resultaat en met oog voor de belangen van de betrokkenen bij de digitale transformatie.

Blijven vernieuwen

Wij laten nieuwe manieren van werken en besturen zien die de wendbaarheid van de organisatie vergroten. Met oog voor transparantie en haalbaarheid. Hoe dan ook: er moet gekozen worden.
MailtoFacebook