Realiseren

Succesvol realiseren vereist verankering in de visie en strategie van de organisatie. Op welke wijze geeft de organisatie invulling aan de digitale transformatie? We werken samen aan de realisatie van de digitale strategie vanuit het perspectief van de zorg voor de patiënten.
We gaan actief op zoek naar de verbinding in uw organisatie door te kijken naar de interne samenwerking in de organisatie maar ook te kijken naar de verbinding met (keten)processen, klanten, patiënten, zorgpartners in de regio en leveranciers. We definiëren haalbare resultaten, zorgen voor de juiste omstandigheden om resultaten te leveren en houden focus op de resultaten.

Wij doen dit door:

Introductie van nieuwe manieren van werken

Management van zorg-ict programma's en projecten

Definitie van veranderprojecten

Pakketimplementatie

Interim management voor vraag en aanbod

Management van samenwerkingsprojecten

Wat wij ook doen:

Ontwerpen

Wij ondersteunen de formulering en concretisering van de digitale strategie, bedenken oplossingen en stellen realistische roadmaps op. Ondersteunend aan of ter versterking van het overall beleid.

Blijven vernieuwen

Wij laten nieuwe manieren van werken en besturen zien die de wendbaarheid van de organisatie vergroten. Met oog voor transparantie en haalbaarheid. Hoe dan ook: er moet gekozen worden.
MailtoFacebook