Digitale strategie in de bestuurskamer

Voorbij is de tijd dat je kon denken dat het hoofd van de IT afdeling de digitale strategie wel alleen kan bedenken en realiseren. IT is inmiddels een onmisbaar onderdeel geworden in de zorgorganisaties en heeft dus ook aandacht verdiend in de bestuurskamers. Kennis van de mogelijkheden van technologie, cultuur en leiderschap zijn beslissende factoren voor het operationaliseren van uw digitale strategie.

 

In sommige Zorgorganisatie is hiervoor een functionaris aangesteld, de Chief Information Officer (CIO) en steeds vaker ook een Chief Medical Information Officer (CMIO) of zelfs een Chief Nursing Information Officer (CNIO). Bij deze functionarissen is de verantwoordelijk belegd voor de infrastructuur en voor het geautomatiseerd ondersteunen van primaire en secundaire processen. Verbinding is hier het toverwoord: het gaat niet zo zeer over het managen van automatisering en informatisering maar om het bij elkaar brengen van een natuurlijke samenwerking tussen IT en business.

Maar het tot stand brengen van die verbinding kan niet uitbesteed worden aan de CIO, CMIO en CNIO. Ook binnen de bestuurskamer en alle andere besluitvormingslagen in een zorgorganisatie is meer kennis over de kansen en (on)mogelijkheden van IT nodig om significante stappen te zetten in de digitale transformatie.

Door de ontwikkelingen in de samenleving en binnen de sector is het van belang dat er gewerkt wordt vanuit een goede gezonde digitale visie. Om ervoor te zorgen dat digitalisering en informatisering integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering en dus geen bijkomstigheid meer is.

Vandaar mijn oproep in viervoud:

1. Versterk de expertise op digitaliseringsvlak binnen alle bestuurs- en managementlagen;

2. Maak innovatie en IT een vast punt op de bestuurlijke en management agenda’s;

3. Werk samen aan de digitaliseringsuitdaging. Digitalisering raakt iedereen;

4. Erken de uitdagingen van digitalisering en neem verantwoordelijkheid. Het is geen “moet-je” maar een kans.

 

Kennis, aandacht, verbindende cultuur en leiderschap met andere woorden. Alleen met respect voor deze elementen is de strategische uitdaging die digitalisering is, succesvol aan te gaan. Ik zal de vier punten uit mijn oproep verder uitwerken in nog te publiceren blogs. Dus hou mijn updates in de gaten of volg Pragus op LinkedIn.


Wilt u in de tussentijd vrijblijvend van gedachten wisselen over formulering en realisatie van uw digitale strategie binnen uw organisatie? Neem contact op met; Tim Konings 

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
MailtoFacebook