Medical scribes, spraakherkenning en het EPD

Wel eens gehoord van het fenomeen ‘medical scribes’? Deze medical scribes (https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_scribe) zijn personen die als taak hebben om de EPD documentatie voor de arts uit te voeren, meestal tijdens een consult en komen vooral voor in de Verenigde Staten. Tijdens het gesprek tussen patiënt en arts luistert de medical scribe mee en voert in de tussentijd de relevante gegevens in in het EPD met als doel om de administratieve last die een EPD met zich meebrengt te verzachten voor de zorgverlener. Een medical scribe wordt veelal ingehuurd zodat veel voorkomende documentatie (zoals probleemlijst, orders en voortgangsnotities) in ieder geval wordt vastgelegd in het EPD. Ook helpen deze medical scribes om de workflow van de arts te ondersteunen zoals bijvoorbeeld het controleren van de (thuis)medicatie en het verzenden van huisartsenbrieven. In Nederland zie ik nog niet echt een equivalent van medical scribes, of je moet de huizen meetellen die bijvoorbeeld de thuismedicatie check met behulp van bijvoorbeeld apotheek assistenten uitvoeren.

Mijn aandacht werd hierdoor gegrepen omdat ik een nieuwtje zag dat Google bezig is met onderzoek naar ‘understanding medical conversations’. https://research.googleblog.com/2017/11/understanding-medical-conversations.html Google gaat, samen met Cornell University in de V.S., onderzoeken of er spraakherkenning kan worden gebruikt om de conversatie tussen patiënt en dokter om te zetten in EPD data o.a. met het doel om de administratieve last weg te nemen. De gedachte is dat, als gevolg hiervan, de medical scribes niet meer nodig zijn.

Ik vraag me af of wij in Nederland deze tussenstap überhaupt nodig hebben. Omdat we nog niet echt met medical scribes in de weer zijn lijkt het mij dat we een reuzensprong kunnen maken en meteen door kunnen groeien naar ‘ambient voice recognition’ zonder de tussenstap van de medical scribe. Dan slaan we een aantal vliegen in één klap. Een arts die meer tijd heeft voor zijn patiënt, en een beter gevuld (én gebruikt!) EPD. Als we dan ook nog een manier vinden om de principes van registratie aan de bron te koppelen aan deze vorm van spraakherkenning dan begint het erop te lijken dat EPD’s eindelijk voor ons gaan werken in plaats van andersom.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
MailtoFacebook