De Corona-aanpak als experiment?

Heel veel terechte waardering van 17 miljoen Nederlanders voor iedereen in de zorg. Want de zorg is in staat gebleken de eerste piek van patiënten met een Covid-19 infectie op te vangen. Dat heeft een stevige inspanning gevraagd van iedereen die in de zorg werkt. En het heeft ook het uiterste gevraagd van de flexibiliteit in de zorg waaronder de ziekenhuizen. Die flexibiliteit in combinatie met creativiteit heeft geleid tot diverse interessante aanpassingen.

Nu we op een of andere manier de lock down in stapjes gaan opheffen is er een kans dat er toch weer nieuwe golven met geïnfecteerde patiënten de ziekenhuizen zullen binnenstromen. Tegelijkertijd start ook de reguliere zorg weer op. De sector zal zich dus moeten voorbereiden op deze nieuwe werkelijkheid. Maar laten we dan vooral leren van de ervaringen sinds februari 2020. Wat kunnen we leren van de experimentele Corona-aanpak uit de eerste fase?

 

En laten we het geleerde nu breder toepassen

Het perspectief van een crisis maakt het mogelijk om het onbestaanbare te realiseren. Veranderingen die op weerstand konden rekenen in de pre-Corona tijd zijn nu vaak wel gerealiseerd. En als we de reguliere zorg weer willen oppakken, dan moeten we sommige zaken wel anders aanpakken, omdat het op de “oude” manier simpelweg niet meer kan.

Daar gaan we ...

Recente ervaringen gebruiken

De wijze waarop gereageerd is op de Corona-crisis heeft tot nieuwe werkwijzen en inzichten geleid. Deze ervaringen zijn waardevol en het zou zonde zijn als we die niet zouden hergebruiken. Denk aan de speciaal ingerichte “triage-straat” (soms in de vorm van een triage-tent), de mogelijkheden om te schuiven met medische specialistische en verpleegkundige deskundigheid om capaciteitsknelpunten op te lossen, de mogelijkheid om ruimtes voor alternatieve doelen in te richten, de talrijke initiatieven voor de juiste zorg op de juiste plaats maar ook het veelvuldige gebruik van videoconsulten etc. En uiteraard de ervaringen met de behandeling van Covid-19 patiënten.

Klaar zijn voor de volgende fase

Het Corona-virus is niet weg en vooralsnog is de kans op besmetting nog hoog. De ervaringen uit deze eerste fase zijn nodig voor een beheerste omgang met het virus in een volgende fase. Flexibiliteit is het toverwoord. Flexibiliteit die zeer hoog is gebleken maar nu nog meer onderdeel moet worden van de dagelijkse gang van zaken. Het is noodzakelijk om de “Corona-capaciteit” snel op- of af te kunnen schalen op basis van de kentallen die ontwikkeld zijn of worden.

 Concentreren op de belangrijkste aanpassingen

Een volgende fase in de crisis breekt wellicht snel aan. Focus ligt dan ook op de die aanpassingen die de grootste bijdrage leveren tegen de kleinste inspanning/risico-inschatting. Capaciteit is immers één van de grootste knelpunten: er lopen mensen op hun tandvlees. En dit alles in de wetenschap dat er naast dit alles ook nog eens een stuwmeer van uitgestelde zorg is. De extra inspanning die geleverd zou kunnen worden om aanpassingen structureel te absorberen moet dan ook efficiënt ingezet worden.

De pragmatiek van de Corona-periode is nu belangrijker dan ooit

Maak die handige aanpassingen snel transparant, kies de meest waardevolle, stel prioriteiten en kies voor pragmatische uitrol.

 Meer weten over de Pragus Post-Corona aanpak?

Neem contact op via: info@pragus.nl of 085 – 87 68 947

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
MailtoFacebook