Scenario planning als bouwsteen voor je digitale strategie

 

Weet je wat echt leuk is om te doen? En nog eens waardevol ook: Scenario Planning!

Het blog van mijn collega Tim triggerde mij. Scenario planning is van oorsprong ontwikkeld voor grote en complexe vraagstukken, zoals Shell ten tijde van de oliecrisis. Ik heb ervaren dat het een instrument is dat je ook uitstekend kunt gebruiken voor wat “kleinere” vraagstukken. Bijvoorbeeld bij het definiëren van de digitale strategie voor een zorginstelling of aantal (regionaal) samenwerkende zorginstellingen.

 

Toekomstbeelden ontwikkelen

Scenario planning houdt grofweg het volgende in: met scenario planning ontwikkel je beelden van toekomstige ontwikkelingen met focus op die ontwikkelingen die het meest onzeker zijn (de zogenaamde kernonzekerheden). In de zorg zou je als kernonzekerheid kunnen identificeren “de mate waarin de overheid de regie naar zich toe trekt”. Organisaties kunnen dit gebruiken t.b.v. het bepalen van strategische opties en het inspelen op (on)verwachte omstandigheden.  Op ontwikkelingen die zeker of zo goed als zeker gaan plaatsvinden moet je in je strategie toch al een antwoord formuleren. Daar heb je geen scenarioplanning voor nodig. Er is bijvoorbeeld weinig onduidelijkheid over de vraag of digitalisering van patiëntcontact een plaats gaat krijgen in het zorgproces.

Toepasbaarheid op de strategie voor digitale transformatie

Scenarioplanning is een leuke manier om naar de toekomst te kijken, weg van wat zo goed als zeker is. Het helpt je om voorbij de mentale grenzen te denken. En het helpt je om de meest relevante ‘wat als’-vragen te stellen.

De toepassing van scenario planning is ook een groepsproces. Uiteraard is het ook uitzoekwerk; maar in de groep maak je de mentale stappen op basis van de input en de discussie daarover. En daarmee vormt het ook een prachtige voedingsbodem voor het definiëren van een gezamenlijke visie.

Het beest in de ogen kijken

Je zou kunnen zeggen dat scenarioplanning onzekerheid reduceert. Of anders: de onzekerheid blijft bestaan maar je hebt het beest in de ogen gekeken en weet wat je moet doen als het dreigt aan te vallen. Mocht je het plan voor volgend jaar moeten opstellen in het kader van business planning of budgettering dan pak je het resultaat van je inspanning er weer bij, check de early warning indicatoren en selecteer de al gedefinieerde strategische acties. Mooi man!

Een fantastisch instrument dus om je plan voor digitale transformatie vorm te geven, voorbij de min of meer obligate acties waarvan je weet dat iedereen ze kan verzinnen.

Zoals Tim al zei: digitalisering dendert met zevenmijlslaarzen de zorg binnen. Het levert u vele nieuwe mogelijkheden. Maar welke actie of reactie is passend en kansrijk? Ik help graag om die onzekerheden te benoemen en behapbaar te maken.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
MailtoFacebook