Zorginstellingen gooien geld weg

 

In een tijd van technologische vernieuwing kan de grootste EPD verbeterslag binnen zorginstellingen  gemaakt worden door even (bijna) niks aan het systeem te doen. Het is waar: de EPD’s blinken niet uit in registratie vriendelijkheid. Grote winst is echter te behalen door het vergroten van de kennis bij zorgverleners over de mogelijkheden van EPD’s. Als we zorgverlener en applicatiebeheerder bij elkaar brengen slaan we twee vliegen in één klap: behoeften worden duidelijker voor de applicatiebeheerders en mogelijkheden voor de zorgverlener.

 

De volwassenheid en gebruik van EPD (-onderdelen) is onder andere te beoordelen met het groeifase model. Om hier in te groeien verwijs ik naar onze eerdere blog ‘De 7 must haves van een goed EPD-plan’.

In de praktijk zien we dat momenteel de euro’s vooral vloeien naar vernieuwing op de bovenste twee lagen van het groeifasenmodel. Projecten op het gebied van ketensamenwerking en informatiestromen in de organisatie zijn hip en worden deels gestimuleerd met financiële bijdragen van het ministerie.

Terwijl ervaringen in onder andere het UMCG en het Erasmus mc laten zien dat er juist nog veel winst te behalen is in de onderste twee lagen.

 

Focus in beide organisaties lag op de educatie van eindgebruikers in combinatie met kleine verbeteringen aan de inrichting. Een aanpak die niet sexy of vernieuwend is maar wel zeer effectief en in grote mate de belofte, businesscase en waarde van de oorspronkelijke implementatie alsnog waar kan maken. We schreven daar eerder over in onze blog ‘Haal mee uit je epd, begin bij je gebruikers’.

Belangrijke ‘bijvangst’ van de trajecten bij UMCG en Erasmus mc is een hernieuwde relatie tussen zorgverleners en ICT. Door de gebruikte kort-cyclische iteraties in kleine teams was er ruimte voor wederzijdse aandacht. Waarbij de aanpak met een praktische focus op educatie van gebruikers en in-house finetunen van het EPD gelijktijdig resultaten levert en vertrouwen laat groeien. Aandacht, vertrouwen en resultaten borgen samen die hernieuwde relatie en zijn de basis zijn voor samen ‘continu verbeteren’ als nieuwe standaard. Een standaard gebaseerd op inzicht in behoeften en mogelijkheden.

Deze nieuwe standaard brengt ons mogelijk weer stappen dichter bij een systeem dat de zorgverleners optimaal ondersteunt in hun werk. Volgens mij was het daar ooit om te doen toen we investeerden om weg te bewegen van de urenregistratie.

Digitalisering dendert met zevenmijlslaarzen de zorg binnen. Het levert u vele nieuwe mogelijkheden maar het loont zeker om aandacht te besteden aan adequate inbedding en acceptatie. De business case leunt daar op.  Pragus helpt u graag om concrete stappen te zetten.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
MailtoFacebook