Patiëntgerichtheid of efficiëntie? Als de patiënt maar het startpunt is.

Om de bedrijfsvoering van het ziekenhuis gezond te krijgen lijken maatregelen die efficiëntie nastreven onvermijdelijk. Maar wat komt er dan nog terecht van het streven naar patiëntgerichtheid? Moeten ziekenhuizen inderdaad een keuze maken tussen patiëntgerichtheid en efficiëntie?

De druk op de financiële resultaten van ziekenhuizen is enorm. Er worden forse investeringen gevraagd in innovatie van medisch handelen, IT-landschap (denk aan EPD) en vastgoed. Maar de operationele resultaten staan onder druk door het krimpen van de zorgvraag terwijl begrotingen en investeringen juist gebaseerd zijn op een minimaal groeiende vraag. Tegelijkertijd heeft iedereen de mond vol van  patiëntgerichtheid zoals ook op de eHealth Week 2016 bleek waar het perspectief van de patiënt centraal werd gesteld. In de Beurs van Berlage in Amsterdam was ‘empowerment’ een veelgehoorde kreet.

Moet er nu een scherpe keuze worden gemaakt tussen patiëntgerichtheid en efficiëntie óf is die keuze uiteindelijk niet zo hard? Een efficiënt ziekenhuis denkt óók na over de positie van de patiënt. Andersom zal een patiëntgericht ziekenhuis balans tussen kosten en efficiëntie aanbrengen.

Hand in hand

In mijn optiek gaan efficiëntie en patiëntgerichtheid dan ook prima samen. De patiënt en de belofte aan de patiënt moet echter wel het startpunt zijn. En dat vereist dat er vanuit de behoefte van de patiënt (en zijn sociale omgeving) moet worden gehandeld. Begin dus met het inrichten van de zorgverlening rondom de patiënt. Dat kan door bestaande processen te combineren, al dan niet aangevuld met nieuwe inzichten, en schrap de overbodige taken of activiteiten. Wat dan ontstaat is een efficiënt zorgpad waarbij de patiënt het uitgangspunt is én waarmee de benodigde produktietargets maximaal worden behaald.

Efficiëntie als bijvangst

Dat is een wezenlijk andere aanpak dan het straktrekken van de bestaande, geïsoleerde processen waarbij slechts één specifiek stukje zorgverlening efficiënt wordt gemaakt. Waarbij kansen blijven liggen omdat er niet vanuit het gehele zorgpad van de patiënt is gedacht. En dat is zonde omdat er echt meer ‘winst’ voor patiënt, arts en ziekenhuis is te behalen. Als de keuze maar scherp wordt gemaakt voor het centraal stellen van de patiënt, dan volgt de optimale efficiëntie als noodzakelijk bijprodukt. Een waardevol gevolg van de uitgesproken keuze voor patiëntgerichtheid.

Benieuwd naar andere dilemma’s? Lees dan ook Patiënt centraal vraagt om scherpe keuzes.

Deel dit bericht:

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
MailtoFacebook